MH.T.E.: 0933Ε60000081100
Tita Travel
Πανάγιος Τάφος
Ανάσταση στα Ιεροσόλυμα
Ιεροσόλυμα
Προσκύνημα στους Άγιους Τόπους
Μοναστήρι στους Άγιους Τόπους
Ναζαρέτ

Όροι Συμμετοχής

 • 1. Εγγραφή σε Εκδρομή

  Για να εγγραφείτε σε κάποιο από τα ταξίδια μας απαραίτητη προυπόθεση είναι η προκαταβολή στην ημερομηνία και το ποσό που ορίζεται σε κάθε πρόγραμμα ξεχωριστά.

  Οποιαδήποτε τηλεφωνική ή άλλου είδους εγγραφή χωρίς προκαταβολή θεωρείται άκυρη και μη δεσμευτική για το γραφείο μας.

  Το δικαίωμα συμμετοχής στο ταξίδι εξασφαλίζεται με την εξόφληση του συνόλου της αξίας στην προκαθορισμένη ημερομηνία.

 • 2. ΤΙΜΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

  Η τιμή που αναγράφεται στο πρόγραμμα έχει υπολογισθεί με βάση τα στοιχεία κόστους την ημέρα έκδοσης του προγράμματος και των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

  Το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής της τιμής σε περίπτωση αλλαγής, αεροπορικών ναύλων, επίναυλων, καυσίμων, φόρων ή αισθητή αύξηση των συναλλαγματικών ισοτιμιών σε σχέση με το ευρώ.

  Το γραφείο έχει δικαίωμα της αλλαγής της τιμής μέχρι 20 μέρες πριν την αναχώρηση και ο πελάτης έχει δικαίωμα ακύρωσης της εκδρομής σε διάστημα 3 ημερών από την ημέρα πληροφόρησης.

  Εάν αυτό δεν γίνει θεωρείται ότι ο πελάτης δεν έχει ακυρώσει.

 • 3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

  Το γραφείο μας ενεργεί ως μεσολαβητής μεταξύ των πελατών και των διαφόρων φορέων παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιεί για τη διοργάνωση του ταξιδιού (μεταφορικές εταιρείες, αεροπορικές εταιρείες, ξενοδοχεία, τοπικά τουριστικά γραφεία κ.α.) στους οποίους δεν έχει άμεσο έλεγχο.

  Το γραφείο μας εξαντλεί κάθε δυνατότητα πρόβλεψης και φροντίδας αλλά δεν ευθύνεται για λανθασμένες ενέργειες και παραλείψεις τρίτων προσώπων όπως και για έκτακτες καταστάσεις και αστάθμητους παράγοντες (καιρικές συνθήκες, επιδημίες, απεργίες, απειλή πολέμου, τρομοκρατικές ενέργειες, πυρκαγιές, αναταραχές κ.α.)

  Στις ανωτέρω περιπτώσεις το γραφείο μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυση των προβλημάτων χωρίς να φέρει καμμία ευθύνη για έκτακτες δαπάνες οι οποίες θα επιβαρύνουν τον πελάτη.

  Επίσης το γραφείο μας δεν φέρει καμμία ευθύνη για προβλήματα που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του όπως απώλεια αποσκευών,χρημάτων ή ταξιδιωτικών εγγράφων ενώ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυση των προβλημάτων.

 • 4. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  Το γραφείο μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συνεπέστερη εκτέλεση του προγράμματος.

  Παρ΄όλα αυτά είναι δυνατόν να επέλθουν κάποιες αλλαγές από την ημερομηνία έκδοσης του προγράμματος μέχρι την ημερομηνία πραγματοποίησης του λόγω αλλαγών που δεν μπορεί να ελέγξει (μη λειτουργεία κάποιου αρχαιολογικού χώρου, απαγόρευση κάποιων περιοχών κ.α.). Επίσης απρόβλεπτες καταστάσεις είναι δυνατόν να καταστήσουν επιβεβλημένη τη διαφοροποίηση του προγράμματος (απεργίες, τροποποίηση δρομολογίων αεροπορικών εταιρειών, προβλήματα σε κτιριακές εγκαταστάσεις, πολιτικά γεγονότα ή απειλή πολέμου, αναταραχές κ.α.).

  Ο πελάτης έχει δικαίωμα να δεχθεί την αλλαγή ή να ακυρώσει το ταξίδι στα προβλεπόμενα χρονικά περιθώρια.

  Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ο αρχηγός ή ξεναγός έχουν δικαίωμα να επιφέρουν αλλαγές στο πρόγραμμα εάν έχουν να αντιμετωπίσουν κάποιο έκτακτο γεγονός όπως ακυρώσεις ή καθυστερήσεις δρομολογίων μεταφορικών μέσων ή ακόμη και πιο σοβαρά απρόβλεπτα γεγονότα (σεισμός, πολιτικές αναταραχές, απειλή πολέμου κ.α.).

  Όλα τα έκτακτα έξοδα (επιπλέον διανυκτερεύσεις, φαγητό, μεταφορές) επιβαρύνουν τον πελάτη εφόσων δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί οποιοδήποτε έκτακτο γεγονός.

 • 5. ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

  Το γραφείο μας έχει δικαίωμα να ακυρώσει οποιαδήποτε εκδρομή σε περίπτωση εκτάκτων γεγονότων ή λόγω περιορισμένου αριθμού συμμετοχόντων.

  Στην περίπτωση αυτή το γραφείο μας είναι υποχρεωμένο να ενημερώσει τους πελάτες 7 μέρες πριν την αναχώρηση και να επιστρέψει το χρηματικό ποσό που καταβλήθηκε για τη συμμετοχή στην εκδρομή.

  Πέραν τούτου καμμία άλλη υποχρέωση δεν υπάρχει από το γραφείο μας.

 • 6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

  Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται σύμφωνα με το πρόγραμμα του ταξιδιού και τις υποδείξεις αρχηγού και ξεναγού.

  Βασική υποχρέωση του κάθε ταξιδιώτη είναι η έγκαιρη προσέλευση στις ώρες αναχωρήσεων.

  Σε περίπτωση καθυστέρησης και ασυνέπειας το αποτέλεσμα για τον ταξιδιώτη είναι η απώλεια του ταξιδιού. Ο πελάτης πρέπει να επανασυνδεθεί με την ομάδα με δική του ευθύνη και έξοδα.

  Ο ταξιδιώτης υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις εθνικές διατάξεις και τις υποδείξεις των εθνικών αρχών.

  Δεν μπορεί ο ταξιδιώτης να κάνει καμμία τροποποίηση στο ταξίδι (αλλαγή πτήσης, αλλαγή ξενοδοχείου κ.α.) όσο το ταξίδι είναι εν εξελίξει. Διακοπή του ταξιδιού για ασήμαντο ή μη λόγο δεν είναι επιτρεπτή. Σε περίπτωση απόλυτης ανάγκης τα οποιαδήποτε έξοδα (εισιτήρια επιστροφής κ.α.) επιβαρύνουν τον πελάτη.

  Εάν ο ταξιδιώτης έχει κάποιες ιδιαίτερες απαιτήσεις (χορτοφαγία, τύπο δωματίου κ.α.) οφείλει να ενημερώσει το γραφείο πριν την αναχώρηση της εκδρομής και το γραφείο θα φροντίσει να τον ικανοποιήσει χωρίς όμως να μπορεί να εγγυηθεί την ικανοποίηση της ειδικής επιθυμίας.

 • 7. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

  Οι ταξιδιώτες ευθύνονται για την αγορά και το γνήσιο της δήλωσης τους όσον αφορά το συνάλλαγμα ή άλλα αντικείμενα αξίας και αντικείμενα που μεταφέρουν, είναι υποχρεωμένοι δε, να συμμορφώνονται σύμφωνα με τους κανόνες των αεροδρομίων και τις εθνικές νομοθεσίες.

  Σε περίπτωση που οι αρχές δεν επιτρέψουν την είσοδο ή έξοδο του ταξιδιώτη από τη χώρα για οποιοδήποτε λόγο ο πελάτης δεν δικαιούται επιστροφής χρημάτων και επιβαρύνεται με τα επιπλέον έξοδα που μπορεί να προκύψουν.

 • 8. ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

  Για όλα τα ταξίδια στο εξωτερικό απαιτείται διαβατήριο νέου τύπου που να έχει ισχύ 6 μήνες αργότερα από την ημερομηνία επιστροφής. Κάθε ταξιδιώτης είναι υπεύθυνος για την ισχύ και την εγκυρότητα, την εξασφάλιση και φύλαξη των ταξιδιωτικών του εγγράφων.

  Η μη έγκυρη εξασφάλιση των ταξιδιωτικών εγγράφων δεν δικαιολογεί την ακύρωση του ταξιδιού χωρίς χρέωση.

 • 9. ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

  Το γραφείο μας ασφαλίζει τον κάθε ένα ξεχωριστά με την ασφάλεια αστικής ευθύνης.

  Για όσους επιθυμούν μπορεί να γίνει επιπλέον ιατροφαρμακευτική ασφάλεια με το κόστος που θα ζητήσει η ασφαλιστική εταιρεία.

  Σε περίπτωση ασθένειας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και για κόστος νοσοκομείων, γιατρών, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, μετάβασης στον τόπο διαμονής δεν επιβαρύνεται το γραφείο αλλά τα έξοδα επιβαρύνουν τον πελάτη εφόσον δεν υπάρχει ασφάλεια.

 • 10. ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

  Κάθε ταξιδιώτης δικαιούται μια βαλίτσα βάρους μέχρι 20 κιλά και μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά.

  Σε περίπτωση υπέρβαρου είστε υποχρεωμένοι να καταβάλετε το αντίτιμο που θα σας ζητηθεί από την αεροπορική εταιρεία.

  Στην χειραποσκευή απαγορεύεται οτιδήποτε σε υγρή μορφή ή οποιοδήποτε αιχμηρό αντικείμενο.

  Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας ή καθυστέρησης των αποσκευών ευθύνεται η αεροπορική εταιρεία. Το γραφείο μας βέβαια θα εξυπηρετήσει σχετικά με ότι έγγραφο χρειάζεται για την αποζημίωση του πελάτη σύμφωνα με τη συνθήκη της Βαρσοβίας.

 • 11. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

  Τα αεροπορικά εισιτήρια είναι οικονομικής θέσης και εκδίδονται ονομαστικά για τον κάθε ταξιδιώτη.

  Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν τον αποκλειστικό έλεγχο και ευθύνη για τα πραγματοποιούμενα αεροπορικά δρομολόγια και το γραφείο μας δεν ευθύνεται για αλλαγές στα δρομολόγια, ώρες πτήσεων, αριθμό θέσης ή για τυχόν μεγαλύτερο αριθμό κρατημένων θέσεων στο αεροπλάνο. Στην περίπτωση του μεγαλύτερου αριθμού κρατημένων θέσεων ακόμα και αν ο πελάτης έχει κωδικοποιημένο εισιτήριο (δηλαδή έχει εκδοθεί εισιτήριο με το όνομα του και κωδικό κράτησης) η εταιρεία μπορεί να αρνηθεί την επιβίβαση στο αεροπλάνο χωρίς καμμία δική μας ευθύνη.

 • 12. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

  Η κατηγορία των ξενοδοχείων είναι σύμφωνη με τον τουριστικό οργανισμό της χώρας στην οποία ανήκουν. Υπάρχει περίπτωση ξενοδοχεία της ίδιας κατηγορίας να διαφέρουν μεταξύ τους χωρίς ευθύνη του γραφείου.

  Η παραμονή γίνεται σε δίκλινα δωμάτια εκτός εάν ο πελάτης επιθυμεί με επιβάρυνση του να διαμείνει σε μονόκλινο. Σε περίπτωση που ο αριθμός των συμμετοχόντων δεν βολεύει μπορεί να δοθεί τρίκλινο δωμάτιο.

  Σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς τα δωμάτια των ξενοδοχείων παραδίδονται στις 12.00 και παραλαμβάνονται στις 14.00 ανεξάρτητα από την αναχώρηση των πελατών.

  Υπάρχει περίπτωση το γραφείο τελευταία στιγμή να ειδοποιηθεί από το ξενοδοχείο προορισμού ότι δεν είναι δυνατή η διαθεσιμότητα για διάφορους λόγους τότε το γραφείο μας θα το αντικαταστήσει με άλλο ξενοδοχείο της ίδιας κατηγορίας.

 • 13. ΠΟΥΛΜΑΝ

  Οι θέσεις στο πούλμαν αλλάζουν ανάλογα με τη διάρκεια της εκδρομής κάθε μέρα από όλους τους ταξιδιώτες υποχρεωτικά και χωρίς καμμιά εξαίρεση.

  Το πούλμαν κατά τη διάρκεια της εκδρομής μπορεί να είναι διαφορετικό κάποιες μέρες.

 • 14. ΔΙΑΤΡΟΦΗ

  Στην επιλογή της ημιδιατροφής ο αρχηγός καθορίζει τις ώρες βάσει της ροής του προγράμματος. Η εστίαση γίνεται ομαδικά και ποτά, αναψυκτικά κ.λπ. δεν περιλαμβάνονται στην τιμή.

 • 15. ΑΡΧΗΓΟΙ - ΞΕΝΑΓΟΙ

  Τα οργανωμένα ταξίδια συνοδεύονται από έμπειρο αρχηγό ο οποίος φροντίζει για την ομαλή διεξαγωγή του προγράμματος από την ημέρα αναχώρησης μέχρι την ημέρα επιστροφής.

  Το γραφείο μας χρησιμοποιεί συνήθως τοπικούς ξεναγούς Ελληνόφωνους ή σε διαφορετική περίπτωση γίνεται μετάφραση από τον αρχηγό.

  Το γραφείο μας διατηρεί το δικαίωμα αντικατάστασης αρχηγού ή ξεναγού κατά τη διάρκεια της εκδρομής εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

  Σε ορισμένες περιπτώσεις η συνοδεία πραγματοποιείται με τοπικούς αντιπροσώπους. Οι τοπικοί αντιπρόσωποι συναντούν τον πελάτη στα αεροδρόμια και συνεχίζουν με τους εκδρομείς.

  Ο αρχηγός και ο ξεναγός έχουν δικαίωμα να τροποποιήσουν το πρόγραμμα χωρίς να παραλείψουν κάτι εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

  Οτιδήποτε προαιρετικό πραγματοποιείται εφόσον υπάρχει σημαντικός αριθμός συμμετοχόντων.

 • 16. ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ

  Η ακύρωση συμμετοχής είναι εφικτή έως 45 μέρες πριν την αναχώρηση και επιστρέφεται η προκαταβολή χωρίς καμμία άλλη υποχρέωση.

  Ακύρωση 44-30 μέρες πριν την αναχώρηση είναι εφικτή αλλά παρακρατείται το ποσό της προκαταβολής.

  Σε περίπτωση ακύρωσης 29-1 μέρες πριν την αναχώρηση παρακρατείται ολόκληρο το ποσό συμμετοχής.

  Σε περίπτωση ακύρωσης έκτακτης ανάγκης πρέπει να προσκομίσετε στο γραφείο μας έγγραφα που θα αποδεικνύουν πραγματικούς λόγους ακύρωσης, τα οποία θα κατατεθούν στις συνεργαζόμενες υπηρεσίες ( αεροπική εταιρεία, ξενοδοχεία κ.λ.π.) ώστε εφόσον κρίνουν σοβαρούς τους λόγους να αποφασίσουν αν θα επιστρέψουν χρήματα.

  Πέραν τούτου καμμία ευθύνη δεν φέρει το γραφείο μας.

 • 17. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

  Η σύμβαση μεταξύ του ταξιδιώτη και του γραφείου μας διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Αποκλειστικά αρμόδια για κάθε διαφορά που θα προκύψει είναι τα Ελληνικά δικαστήρια.

 • 18. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  Η συμμετοχή του ταξιδιώτη σε οποιοδήποτε πρόγραμμα μας σημαίνει και την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής.