MH.T.E.: 0933Ε60000081100
Tita Travel
Πανάγιος Τάφος
Ανάσταση στα Ιεροσόλυμα
Ιεροσόλυμα
Προσκύνημα στους Άγιους Τόπους
Μοναστήρι στους Άγιους Τόπους
Ναζαρέτ

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ο Ιστότοπος αυτός συλλέγει μερικά Προσωπικά Δεδομένα από τους Επισκέπτες του.

Αναγνωρίζουμε ότι η διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων είναι σημαντικό ζήτημα γι’ αυτό με την παρούσα πολιτική διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων επιθυμούμε να εξηγήσουμε τις πρακτικές μας σχετικά με τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε όταν επισκέπτεστε αυτόν τον δικτυακό τόπο.

Παρακαλούμε να διαβάστε την πολιτική διασφάλισης προσωπικών δεδομένων προσεκτικά πριν μας παρέχετε οποιεσδήποτε πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα.

Ο Ιστότοπος www.tita-travel.com αποτελεί τη δικτυακή παρουσία του τουριστικού γραφείου Tita Travel, μέσω της οποίας επιθυμούμε να αναδείξουμε τα ποιοτικά προϊόντα μας σε πιθανώς μελλοντικούς μας πελάτες.

Ιδιοκτήτης και Υπεύθυνος Συλλογής των Δεδομένων

Ονοματεπώνυμο Ιδιοκτήτη: Tita Travel

Email επικοινωνίας: fotinitazo@gmail.com

Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 20, Πολίχνη, Τ.Κ. 56533, Θεσσαλονίκη

Τύπος Δεδομένων που συλλέγονται

Στο www.tita-travel.com, προσπαθούμε να παραδώσουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες.

Για το σκοπό αυτό συγκεντρώνουμε εμείς ή οι υπηρεσίες που χρησιμοποιούμε στον Ιστότοπο μας, μια σειρά προσωπικών δεδομένων, όπως ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, πόλη διαμονήςδιεύθυνση email και cookies.

Περισσότερες λεπτομέρειες για κάθε είδος δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται, παρέχονται στα ειδικά τμήματα αυτής της πολιτικής απορρήτου ή με συγκεκριμένα κείμενα επεξηγήσεων που εμφανίζονται πριν από τη συλλογή δεδομένων.

Τα Προσωπικά Δεδομένα μπορούν να παρέχονται ελεύθερα από τον επισκέπτη του Ιστότοπου μας (για παράδειγμα μέσω της φόρμας επικοινωνίας) ή, σε περίπτωση Δεδομένων Χρήσης του Ιστότοπου, να συλλέγονται αυτόματα κατά την επίσκεψη σας σε αυτόν.

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όλα τα δεδομένα που ζητούνται από τον Ιστότοπο μας είναι υποχρεωτικά και η μη παροχή αυτών των δεδομένων μπορεί να καταστήσει αδύνατη την παροχή της υπηρεσίας αυτής της Αίτησης (για παράδειγμα σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί διεύθυνση email, είναι αδύνατο να αποσταλεί το μήνυμα σας σε εμάς). Σε περιπτώσεις όπου αυτή η εφαρμογή δηλώνει συγκεκριμένα ότι ορισμένα Δεδομένα δεν είναι υποχρεωτικά, οι Επισκέπτες είναι ελεύθεροι να μην κοινοποιούν τα Δεδομένα αυτά χωρίς συνέπειες στη διαθεσιμότητα ή τη λειτουργία της Υπηρεσίας.

Οι χρήστες που είναι αβέβαιοι για τα υποχρεωτικά προσωπικά δεδομένα είναι ευπρόσδεκτοι να επικοινωνήσουν με τον κάτοχο.

Οποιαδήποτε χρήση των Cookies – ή άλλων εργαλείων παρακολούθησης της χρήσης του Ιστότοπου – που έχουν εγκατασταθεί από τον Ιστότοπο μας ή από τους κατόχους υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται από τον Ιστότοπο μας, εξυπηρετεί το σκοπό της παροχής της Υπηρεσίας που προσφέρουμε στους επισκέπτες μας, εκτός από οποιονδήποτε άλλο σκοπό, ο οποίος θα περιγράφεται στο παρόν έγγραφο και στην Πολιτική cookie, αν είναι διαθέσιμη.

Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τυχόν προσωπικά δεδομένα τρίτων που αποκτήθηκαν, δημοσιεύθηκαν ή κοινοποιήθηκαν μέσω αυτής της Αίτησης και επιβεβαιώνουν ότι έχουν τη συγκατάθεση του τρίτου μέρους για την παροχή των Δεδομένων στον Ιδιοκτήτη.

Τρόπος και τόπος επεξεργασίας των Δεδομένων

Μέθοδοι επεξεργασίας

Ο Ιστότοπος μας λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψει την άνευ αδείας πρόσβαση, αποκάλυψη, τροποποίηση ή μη εξουσιοδοτημένη καταστροφή των Δεδομένων.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί, πως δεν πραγματοποιείται καμία αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων που εσείς παρέχετε (μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας) στη βάση δεδομένων του Ιστοτόπου, ούτε σε κάποια newsletter mailing list. Απλά λαμβάνουμε ένα εισερχόμενο μήνυμα από εσάς στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

Η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και / ή εργαλείων που έχουν ενεργοποιηθεί με τεχνολογία πληροφορικής, ακολουθώντας οργανωτικές διαδικασίες και τρόπους που σχετίζονται αυστηρά με τους υποδεικνυόμενους σκοπούς.

Εκτός από τον Ιδιοκτήτη, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα Δεδομένα ενδέχεται να είναι προσιτά σε ορισμένα είδη υπεύθυνων προσώπων που εμπλέκονται στη λειτουργία αυτής της Αίτησης (διοίκηση, πωλήσεις, μάρκετινγκ, νομική διαχείριση συστήματος) ή εξωτερικά μέρη (όπως τρίτοι, παρόχους υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, φορείς ταχυδρομείου, παρόχους φιλοξενίας, εταιρείες πληροφορικής, φορείς επικοινωνίας) που διορίζονται, εάν είναι απαραίτητο, ως επεξεργαστές δεδομένων από τον κάτοχο.

Ο ενημερωμένος κατάλογος αυτών των μερών μπορεί να ζητηθεί από τον Κύριο ανά πάσα στιγμή.

Νομική βάση της επεξεργασίας

Ο Ιδιοκτήτης του Ιστοτόπου μπορεί να επεξεργαστεί Προσωπικά Δεδομένα σχετικά με Χρήστες εάν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:

Οι χρήστες έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς. Σημείωση: Σύμφωνα με ορισμένες νομοθεσίες, ο Κάτοχος μπορεί να επεξεργαστεί Προσωπικά Δεδομένα έως ότου ο Επισκέπτης αντιταχθεί σε τέτοια επεξεργασία («opt-out»), χωρίς να χρειάζεται να βασιστεί σε συγκατάθεση ή σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες νομικές βάσεις. Αυτό, ωστόσο, δεν ισχύει, όταν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υπόκειται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

 • η παροχή Δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση συμφωνίας με τον Επισκέπτη ή / και για τυχόν προ-συμβατικές υποχρεώσεις του.
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται ο Ιδιοκτήτης.
 • η επεξεργασία σχετίζεται με έργο που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή για την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει στην κατοχή του ο Ιδιοκτήτης
 • η επεξεργασία είναι αναγκαία για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκει ο ιδιοκτήτης ή τρίτος.

Σε κάθε περίπτωση, ο Ιδιοκτήτης με χαρά θα διευκολύνει τη διευκρίνιση της συγκεκριμένης νομικής βάσης που ισχύει για την επεξεργασία και ειδικότερα κατά πόσον η παροχή Προσωπικών Δεδομένων καθίσταται υποχρεωτική ή συμβατική απαίτηση ή απαιτητή για σύναψη σύμβασης.

Τόπος

Τα Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία στα γραφεία λειτουργίας του Ιδιοκτήτη και σε οποιοδήποτε άλλο σημείο όπου βρίσκονται τα μέρη που εμπλέκονται στην επεξεργασία.

Ανάλογα με την τοποθεσία του επισκέπτη του Ιστοτόπου μας, οι μεταφορές δεδομένων ενδέχεται να συνεπάγονται τη μεταφορά των δεδομένων του σε άλλη χώρα εκτός από τη δική του. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τόπο επεξεργασίας τέτοιων μεταφερθέντων δεδομένων, οι χρήστες μπορούν να ελέγξουν την ενότητα που περιέχει λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

Οι χρήστες δικαιούνται επίσης να μάθουν για τη νομική βάση των μεταφορών δεδομένων σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε οποιονδήποτε διεθνή οργανισμό διεπόμενο από το δημόσιο διεθνές δίκαιο ή που έχει συσταθεί από δύο ή περισσότερες χώρες, όπως ο ΟΗΕ, και τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται από τον Ιδιοκτήτη για τη διαφύλαξη των Δεδομένων τους.

Εάν πραγματοποιηθεί μια τέτοια μεταφορά, οι χρήστες μπορούν να ανακαλύψουν περισσότερα, ελέγχοντας τις σχετικές ενότητες αυτού του εγγράφου ή ερωτώντας τον Ιδιοκτήτη χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που παρέχονται στην ενότητα επαφών.

Χρόνος αποθήκευσης των Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία και να αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από το σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί.

Επομένως:

 • Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για σκοπούς που σχετίζονται με την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του Ιδιοκτήτη και του Επισκέπτη διατηρούνται μέχρις ότου ολοκληρωθεί η σύμβαση.
 • Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων του επισκέπτη του Ιστοτόπου μας διατηρούνται όσο χρειάζεται για την εκπλήρωση των σκοπών αυτών. Οι επισκέπτες μας μπορούν να βρουν συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τα νόμιμα συμφέροντα που επιδιώκονται από τον Ιδιοκτήτη του Ιστοτόπου στα σχετικά τμήματα αυτού του εγγράφου ή επικοινωνώντας με τον ίδιο.

Ο Ιδιοκτήτης του Ιστοτόπου, μπορεί να έχει τη δυνατότητα να διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όποτε ο επισκέπτης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για την εν λόγω επεξεργασία, εφόσον η συναίνεση αυτή δεν αποσύρεται. Επιπλέον, ο Ιδιοκτήτης μπορεί να υποχρεωθεί να διατηρεί τα Προσωπικά Δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όποτε απαιτείται για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης ή κατόπιν εντολής μιας αρχής.

Μόλις λήξει η περίοδος διατήρησης, τα Προσωπικά Δεδομένα θα διαγραφούν. Επομένως, το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα διόρθωσης και το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων δεν μπορούν να εκτελεστούν μετά τη λήξη της περιόδου διατήρησης.

Οι σκοποί της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων

Τα Δεδομένα σχετικά με τον επισκέπτη του Ιστοτόπου μας συλλέγονται για να επιτρέπουν στον Ιδιοκτήτη να παρέχει τις Υπηρεσίες του, καθώς και για τους ακόλουθους σκοπούς: Επικοινωνία με τον Επισκέπτη.

Οι επισκέπτες μας μπορούν να βρουν περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς αυτής της επεξεργασίας και σχετικά με τα συγκεκριμένα Προσωπικά Δεδομένα που χρησιμοποιούνται για κάθε σκοπό στις αντίστοιχες ενότητες αυτού του εγγράφου.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

Τα Προσωπικά Δεδομένα συλλέγονται για τους παραπάνω σκοπούς και χρησιμοποιούν τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Επικοινωνία με τον Επισκέπτη

Συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας με τα δεδομένα του, ο επισκέπτης εξουσιοδοτεί αυτόν τον Ιστότοπο να χρησιμοποιήσει αυτές τις λεπτομέρειες για να απαντήσει σε αιτήματα για πληροφορίες, εισαγωγικά ή οποιοδήποτε άλλο είδος αιτήματος, όπως υποδεικνύεται από την κεφαλίδα της φόρμας επικοινωνίας.

Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τα δικαιώματα των χρηστών

Οι επισκέπτες του Ιστότοπου μας μπορούν να ασκούν ορισμένα δικαιώματα όσον αφορά τα δεδομένα που επεξεργάζονται από τον Ιδιοκτήτη.

Ειδικότερα, οι επισκέπτες έχουν το δικαίωμα να κάνουν τα εξής:

 • Να αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους ανά πάσα στιγμή. Οι επισκέπτες του Ιστότοπου έχουν το δικαίωμα να αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους, όταν έχουν προηγουμένως δώσει τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των Προσωπικών τους Δεδομένων.
 • Να αρνηθούν την επεξεργασία των δεδομένων τους. Οι επισκέπτες του Ιστότοπου έχουν το δικαίωμα να αντιταχθούν στην επεξεργασία των δεδομένων τους εάν η επεξεργασία πραγματοποιείται σε νομική βάση διαφορετική από τη συγκατάθεση. Περισσότερες λεπτομέρειες παρέχονται στην ειδική ενότητα παρακάτω.
 • Να αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα τους. Οι επισκέπτες του Ιστότοπου έχουν το δικαίωμα να μάθουν εάν επεξεργάζονται δεδομένα από τον Ιδιοκτήτη, να αποκτήσουν γνωστοποίηση σχετικά με ορισμένες πτυχές της επεξεργασίας και να αποκτήσουν αντίγραφο των υπό επεξεργασία δεδομένων.
 • Να επαληθεύσουν και να επιδιορθώσουν τα δεδομένα τους. Οι επισκέπτες του Ιστότοπου έχουν το δικαίωμα να επαληθεύουν την ακρίβεια των Δεδομένων τους και να ζητούν την ενημέρωση ή τη διόρθωσή τους.
 • Να περιορίσουν την επεξεργασία των Δεδομένων τους. Οι επισκέπτες του Ιστότοπου έχουν το δικαίωμα, υπό ορισμένες συνθήκες, να περιορίζουν την επεξεργασία των Δεδομένων τους. Στην περίπτωση αυτή, ο Κάτοχος δεν θα επεξεργαστεί τα Δεδομένα του για άλλο σκοπό εκτός από την αποθήκευση τους.
 • Να διαγραφούν τα προσωπικά τους δεδομένα ή να καταργηθούν με άλλο τρόπο. Οι επισκέπτες του Ιστότοπου έχουν το δικαίωμα, υπό ορισμένες συνθήκες, να ζητήσουν τη διαγραφή των Δεδομένων τους από τον Ιδιοκτήτη.
 • Να λάβουν τα δεδομένα τους και να τα μεταφέρουν σε έναν άλλο ελεγκτή. Οι επισκέπτες του Ιστότοπου έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν τα δεδομένα τους σε διαρθρωμένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανή μορφή και, αν είναι τεχνικά εφικτό, να τα διαβιβάζουν σε άλλο ελεγκτή χωρίς κανένα εμπόδιο. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται υπό την προϋπόθεση ότι τα Δεδομένα επεξεργάζονται αυτοματοποιημένα μέσα και ότι η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση του Επισκέπτη, σε μια σύμβαση την οποία ο Επισκέπτης αποτελεί μέρος ή στις προ-συμβατικές υποχρεώσεις του.
 • Να καταθέσουν μια καταγγελία. Οι επισκέπτες του Ιστότοπου έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αξίωση ενώπιον της Αρμόδιας Αρχής Προστασίας Δεδομένων τους.

Λεπτομέρειες σχετικά με το δικαίωμα άρνησης της επεξεργασίας

Όταν τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για δημόσιο συμφέρον, κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ο Ιδιοκτήτης ή για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκει ο Ιδιοκτήτης, οι επισκέπτες του Ιστότοπου μπορούν να αντιταχθούν σε αυτή την επεξεργασία παρέχοντας λόγο που σχετίζεται με την ιδιαίτερη κατάστασή τους και δικαιολογεί την ένσταση.

Ωστόσο, οι χρήστες πρέπει να γνωρίζουν ότι, αν τα προσωπικά τους δεδομένα υποβληθούν σε επεξεργασία για λόγους άμεσης εμπορικής προώθησης, μπορούν να αντιταχθούν σε αυτή τη μεταποίηση ανά πάσα στιγμή χωρίς να παρέχουν καμία αιτιολόγηση. Για να μάθετε αν ο Κάτοχος επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, οι Χρήστες μπορούν να ανατρέξουν στις σχετικές ενότητες αυτού του εγγράφου.

Πώς να ασκήσετε τα δικαιώματα σας

Οποιεσδήποτε αιτήσεις για άσκηση δικαιωμάτων του επισκέπτη του Ιστότοπου μας μπορούν να απευθύνονται στον Ιδιοκτήτη μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που παρέχονται σε αυτό το έγγραφο. Αυτά τα αιτήματα μπορούν να ασκηθούν δωρεάν και θα απαντηθούν από τον Ιδιοκτήτη όσο το δυνατόν νωρίτερα και πάντοτε μέσα στο χρονικό διάστημα του ενός μήνα.

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Νόμιμη ενέργεια

Τα Προσωπικά Δεδομένα του Επισκέπτη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για νομικούς σκοπούς από τον Ιδιοκτήτη στο Δικαστήριο ή στα στάδια που οδηγούν σε ενδεχόμενες νομικές ενέργειες που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση του Ιστότοπου ή των σχετικών Υπηρεσιών που προσφέρει.

Ο επισκέπτης του Ιστότοπου δηλώνει ότι γνωρίζει ότι μπορεί να υποχρεωθεί ο Κάτοχος να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα κατόπιν αιτήματος των δημόσιων αρχών.

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα του Επισκέπτη

Εκτός από τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, ο Ιδιοκτήτης μπορεί να παρέχει στον επισκέπτη του Ιστότοπου πρόσθετες και συμφραζόμενες πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες Υπηρεσίες ή τη συλλογή και επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων κατόπιν αιτήματος.

Καταγραφή και συντήρηση συστήματος

Για λόγους λειτουργίας και συντήρησης, ο Ιστότοπος μας και οποιεσδήποτε υπηρεσίες τρίτου μέρους μπορούν να συλλέγουν αρχεία που καταγράφουν αλληλεπίδραση με αυτήν την εφαρμογή (αρχεία καταγραφής συστήματος) χρησιμοποιούν για το σκοπό αυτό άλλα προσωπικά δεδομένα (όπως η διεύθυνση IP).

Πληροφορίες που δεν περιλαμβάνονται σε αυτήν την πολιτική

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή ή την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων μπορούν να ζητηθούν από τον Ιδιοκτήτη του Ιστότοπου ανά πάσα στιγμή. Ανατρέξτε στις πληροφορίες επικοινωνίας στην αρχή αυτού του εγγράφου.

Αλλαγές σε αυτήν την πολιτική απορρήτου

Ο Ιδιοκτήτης του Ιστότοπου διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγές σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή, ειδοποιώντας τους Επισκέπτες της σε αυτή τη σελίδα και ενδεχομένως σε άλλα σημεία του Ιστότοπου εάν / και – εφόσον αυτό είναι τεχνικά και νομικά εφικτό – στέλνοντας ειδοποίηση στους Επισκέπτες της μέσω οποιωνδήποτε πληροφοριών επικοινωνίας διαθέσιμων στον Ιδιοκτήτη. Συνιστάται να ελέγχετε συχνά αυτή τη σελίδα, αναφέροντας την ημερομηνία της τελευταίας τροποποίησης που αναφέρεται στο κάτω μέρος.

Σε περίπτωση που οι αλλαγές επηρεάζουν τις δραστηριότητες επεξεργασίας που εκτελούνται με βάση τη συγκατάθεση του Επισκέπτη, ο Ιδιοκτήτης θα συλλέξει νέα συγκατάθεση από τον Επισκέπτη, όπου απαιτείται.

Ορισμοί και νομικές αναφορές

Προσωπικά δεδομένα (ή δεδομένα)

Οποιεσδήποτε πληροφορίες που άμεσα, έμμεσα ή σε σχέση με άλλες πληροφορίες – συμπεριλαμβανομένου ενός προσωπικού αριθμού αναγνώρισης – επιτρέπουν την αναγνώριση ή την αναγνώριση ενός φυσικού προσώπου.

Δεδομένα χρήσης

Οι πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα μέσω αυτού του Ιστότοπου (ή των υπηρεσιών τρίτων που χρησιμοποιούνται από αυτόν), οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν: τις διευθύνσεις IP ή τα ονόματα τομέων των υπολογιστών που χρησιμοποιούν οι Επισκέπτες  που χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο μας, τις διευθύνσεις URI (Uniform Resource Identifier) τη χρονική στιγμή της αίτησης, τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή της αίτησης στον διακομιστή, το μέγεθος του αρχείου που ελήφθη σε απάντηση, τον αριθμητικό κωδικό που υποδεικνύει την κατάσταση της απάντησης του διακομιστή (επιτυχής έκβαση, σφάλμα κ.λπ.), τη χώρα προέλευσης, τις λειτουργίες του προγράμματος περιήγησης και του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιεί ο Επισκέπτη, τις διάφορες λεπτομέρειες χρόνου ανά επίσκεψη (π.χ., ο χρόνος που δαπανάται σε κάθε σελίδα του Ιστότοπου) και οι λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδρομή που ακολουθείται στην Εφαρμογή με ειδική αναφορά στην ακολουθία τις σελίδες που έχετε επισκεφθεί και άλλες παραμέτρους σχετικά με το λειτουργικό σύστημα της συσκευής ή / και το περιβάλλον πληροφορικής του Επισκέπτη.

Επισκέπτης

Το άτομο που χρησιμοποιεί αυτήν αυτόν τον Ιστότοπο και το οποίο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, συμπίπτει με το Υποκείμενο Δεδομένων.

Υποκείμενο δεδομένων

Το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα προσωπικά δεδομένα.

Επεξεργαστής δεδομένων (ή υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων)

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, ο οργανισμός ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα εξ ονόματος του Ιδιοκτήτη, όπως περιγράφεται στην παρούσα πολιτική απορρήτου.

Ελεγκτής δεδομένων (ή ιδιοκτήτης)

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, ο οργανισμός ή άλλος φορέας ο οποίος, μόνος ή από κοινού με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων ασφαλείας που αφορούν τη λειτουργία και τη χρήση αυτής της Αίτησης. Ο ελεγκτής δεδομένων, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, είναι ο κάτοχος αυτού του Ιστότοπου.

Ο Ιστότοπος

Ο παρόν δικτυακός τόπος μέσω του οποίου συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία τα Προσωπικά Δεδομένα του Επισκέπτη.

Υπηρεσία

Η κάθε υπηρεσία που παρέχεται μέσω του παρόντος Ιστότοπου όπως περιγράφεται στους σχετικούς όρους χρήσης (εφόσον υπάρχουν).

Ευρωπαϊκή Ένωση (ή ΕΕ)

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, όλες οι αναφορές που γίνονται στο παρόν έγγραφο στην Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαμβάνουν όλα τα σημερινά κράτη μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Cookies

Μικρά αρχεία δεδομένων που αποθηκεύονται στη συσκευή του Επισκέπτη.

Νομικές πληροφορίες

Αυτή η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων έχει καταρτιστεί με βάση διατάξεις πολλών νομοθεσιών, συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Κανονισμός Γενικής Προστασίας Δεδομένων).

Αυτή η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων σχετίζεται αποκλειστικά με την παρόντα Ιστότοπο, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στο παρόν έγγραφο.

Τελευταία Ενημέρωση: 12/01/2019